Služby

města Týniště nad Orlicí

Vyhledávání

Důležité upozornění

Služby města Týniště nad Orlicí oznamují občanům, že s účinností od 19.10.2020 je sběrný dvůr opětotevřen.


Děkujeme za pochopení.

Naše činnost

Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí v zájmu obce a jejich občanů, především za účelem uspokojování potřeb občanů v oblasti komunálních služeb.  

Služby města Týniště nad Orlicí byly založeny jako příspěvková organizace 1.1.1992. Zřizovatelem organizace je Město Týniště nad Orlicí.Předmětem činnosti je zajišťování čistoty a údržby města, správa a údržba majetku, odpadové hospodářství, provoz sběrného dvora a zabezpečování ostatních služeb pro zřizovatele.

Co to znamená v praxi?

Na základě předem odsouhlaseného plánu prací pro daný kalendářní rok v návaznosti na sezónnost prací a v souladu s rozpočtem města, zajišťujeme jednotlivé úkoly.

Z výše uvedených oblastí činnosti naší organizace vyplývá, že je to práce velmi různorodá, která je zajišťována kvalifikovaným kolektivem pracovníků, kteří jsi jsou vědomi, že každý den vykonávají jinou pracovní činnost, a v žádném případě to neznamená, že když je zaměstnanec přijat například do funkce vodoinstalatéra, vykonává pouze svou profesi. Na prvním místě v naší organizaci musí být maximální zastupitelnost pracovníků při zajišťování jednotlivých úkolů. Kolektiv pracovníků naší organizace tvoří 13 dělnických profesí v zastoupení, 1 vodoinstalatér, 2 elektroinstalatér, 2 zedníci, 7 řidičů, mistr provozu. Dále účetní a vedoucí organizace. Tito pracovníci mají uzavřený hlavní pracovní poměr. Provoz sběrného dvora zajišťují dva manipulanti na dohodu o pracovní činnosti a provoz sběrného místa bio-odpadů zajišťuje jeden manipulant na dohodu o provedení práce. Dále 1 pracovník zajišťuje údržbu veřejných WC na dohodu o pracovní činnosti. Pracovní úkoly jsou zabezpečovány výkonem jednotlivých pracovníků včetně využití mechanizačního a vozového parku.

Naší snahou i předmětem zřizovací listiny organizace, je doplňkově provádět takzvanou hospodářskou činnost. To znamená, že se snažíme, avšak v rámci plynulého a včasného zajišťování potřeb pro zřizovatele, nabízet své služby profesního využití zaměstnanců i výkonů vozového a mechanizačního parku široké veřejnosti, jak z řad občanů tak firem. Jedná se především o nabídku využití plošinového vozidla IVECO, zapůjčení a přepravu velkoobjemových kontejneru za pomoci traktoru včetně ramenového nakladače, výkonů při využití přepravy sypkých materiálů malým vozidlem Magma nebo Multicar, nakládání materiálů za pomoci vysokozdvižného vozíku Desta a podobné práce na základě dohody. V rámci hospodářské činnosti naše organizace nabízí údržbu bytového fondu.

12.4.2017 11:21:18 | přečteno 2062x | admin.tyniste
 
load