Služby

města Týniště nad Orlicí

Vyhledávání

Důležité upozornění

Služby města Týniště nad Orlicí oznamují občanům, že s účinností od 19.10.2020 je sběrný dvůr opětotevřen.


Děkujeme za pochopení.

O nás

Služby města Týniště nad Orlicí byly založeny jako příspěvková organizace 1.1.1992. Zřizovatelem organizace je Město Týniště nad Orlicí.

Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí v zájmu obce a jejich občanů, především za účelem uspokojování potřeb občanů v oblasti komunálních služeb.

Předmětem činnosti je zajišťování čistoty a údržby města, správa a údržba majetku, odpadové hospodářství a zabezpečování ostatních služeb pro zřizovatele.

Co to znamená v praxi?

Na základě předem odsouhlaseného plánu prací pro daný kalendářní rok v návaznosti na sezónnost prací a v souladu s rozpočtem města, zajišťujeme jednotlivé úkoly.

Z výše uvedených oblastí činnosti naší organizace vyplývá, že je to práce velmi různorodá, která je zajišťována kvalifikovaným kolektivem pracovníků, kteří jsi jsou vědomi, že každý den vykonávají jinou pracovní činnost, a v žádném případě to neznamená, že když je zaměstnanec přijat například do funkce vodoinstalatéra, vykonává pouze svou profesi. Na prvním místě v naší organizaci musí být maximální zastupitelnost pracovníků při zajišťování jednotlivých úkolů. Kolektiv pracovníků naší organizace tvoří 12 dělnických profesí v zastoupení, 1 vodoinstalatér, 1 elektroinstalatér, 2 zedníci, 1 zahradník, 6 řidičů, 1 mistr provozu a řidič. Dále účetní a vedoucí organizace. Tito pracovníci mají uzavřený hlavní pracovní poměr. Dále 1 pracovník zajišťujeme na dohodu o pracovní činnosti chod ,kontrolu a opravy veřejného osvětlení a rozhlasu, a 1 pracovník také na dohodu zajišťuje pravidelné natahování hodin na vodárenské věži. Pracovní úkoly jsou zabezpečovány výkonem jednotlivých pracovníků včetně využití nemalého, avšak dosti zastaralého vozového a mechanizačního parku. Jedná se především o výkony zametacího vozu IFA, výkony dvou traktorů Zetor včetně vleků a kontejnerového nakladače, výkony vysokozdvižného vozíku, výkony plošinového vozidla, výkony nákladního vozu LIAZ, výkony nákladního vozu LIAZ včetně sypače, výkony traktorů s pluhovou radlicí, výkony malých nákl. automobilů Multicar a Magma včetně zametacího koštěte a sypače chodníků, výkony různých sekacích strojů, výkony nakladače UNO 180, výkony miniry padla Ryan. Tyto mechanizační a vozové prostředky jsou každodenně využívány při zajišťování pracovních úkolů vyplývajících z plánu práce naší organizace.

Naší snahou i předmětem zřizovací listiny organizace, je doplňkově provádět takzvanou hospodářskou činnost. To znamená, že se snažíme, avšak v rámci plynulého a včasného zajišťování potřeb pro zřizovatele, nabízet své služby profesního využití zaměstnanců i výkonů výše popsaných vozidel a mechanismů široké veřejnosti, jak z řad občanů tak firem. Jedná se především o nabídku využití plošinového vozidla MP 16, zapůjčení a přepravu velkoobjemových kontejneru za pomoci traktoru včetně ramenového nakladače, výkonů při využití přepravy sypkých materiálů nákladním vozidelm LIAZ nebo malým vozidlem Magma nebo Multicar, nakládání materiálů za pomoci vysokozdvižného vozíku Desta a podobné práce na základě dohody mezi dodavatelem a odběratelem. V rámci hospodářské činnosti naše organizace zpracovává vedení účetnictví a zpracování mezd.


 
load